Yalınlık Nedir?

Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik.Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım, sadelik
Örnek: En soyut konuları çok çarpıcı somut örneklerle herkesin anlayacağı bir yalınlığa getirirdi. H. Taner

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Yalıtıcı
Yalıtılma
Yalıtılmak
Yalıtma
Yalıtkanlık
Yalıtmak
Yalız
Yallah
Yürü
Yalman